About / Om TINY

TINY er en Odense-baseret trio der spiller moderne egen musik inspireret af H.C. Andersens liv og værker.

TINYs musik præsenterer H.C. Andersen som en dreng med en levende fantasi der forlader sin hjemby, Odense, i en alder af 14 år for at blive digter, sanger og skuespiller. Sangene drager inspiration fra velkendte eventyr, fx Den lille pige med svovlstikkerne, Prinsessen på ærten, Den standhaftige tinsoldat og Den grimme ælling samt det nyligt opdagede eventyr Tællelyset.

Vores musik fejrer det enorme spektrum af temaer som H.C. Andersen stod for, både som person og forfatter. Heraf kan nævnes frihed til kunstnerisk udfoldelse og fantasiens magt, at turde være anderledes, teknisk innovation og sociale værdier såsom ærlighed, venskab og loyalitet. Ved at sætte musik til disse eventyr giver det vægt til hvor relevante de faktisk er i vores tid.

Ved at have disse sange på engelsk, er det ikke kun danskere, men også besøgende fra hele verden som kan forstå og nyde musikken, som er levende og varieret og kan nydes af mennesker i alle aldre og fra alle baggrunde.

In English:

TINY is an Odense-based trio that performs modern original music inspired by the life and works of Hans Christian Andersen.

TINY’s music presents HCA as a boy with a vivid imagination, who dares to leave his home in Odense at the age of 14 to become a writer, singer and actor. The songs are inspired by well-known fairytales, which include “The Little Match-seller,” “The Princess and the Pea,” “The Brave Tin Soldier,” and “The Ugly Duckling” as well and his more recently discovered fairytale, “The Tallow Candle.”

Our music celebrates the wide spectrum of themes that Hans Christian Andersen stood for, both as a person and through his writing. These include the freedom of artistic expression and the power of imagination, daring to be different, technical innovation and the values of honesty, friendship and loyalty. Putting modern music to these fairy tales emphasizes how relevant these themes still are today.

By having the songs in English, not only Danes but also visitors from all over the world can understand and enjoy this music, which is exciting and varied and can therefore be enjoyed by people of all ages and backgrounds.